Cách tính tuổi nghỉ hưu được Thongtinluat dựa trên điều 169 BLLĐ 2019. Độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 (tăng thêm 02 tuổi) và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 (tăng thêm 05 tuổi). Trước đó tại Bộ luật Lao động 2012, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lần lượt là 60 tuổi55 tuổi.

Cách tính tuổi nghỉ hưu
Cách tính tuổi nghỉ hưu mới nhất 2021

Cách tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Bắt đầu từ năm 2021, với nam là đủ 60 tuổi 3 tháng, với nữ là 55 tuổi 4 tháng; sau đó mỗi năm nam tăng thêm 3 tháng làm việc, nữ tăng thêm 4 tháng, cho tới khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Tuổi nghỉ hưu này áp dụng với lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Do cách tính độ tuổi nghỉ hưu và năm nghỉ hưu tương đối phức tạp, không chỉ phụ thuộc vào năm sinh mà còn phụ thuộc vào tháng sinh của NLĐ. Vì vậy, thongtinluat.com xin gửi đến các bạn bảng tổng hợp sau để thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu.

Đối với lao động nam

Nhóm lao động nam sinh trong khoảng 1961 – 1966 có tuổi nghỉ hưu và năm nghỉ hưu lần lượt như sau:

Năm sinh Tháng sinh Tuổi nghỉ hưu theo quy định Năm đủ tuổi nghỉ hưu
1961 1-9 60 tuổi 3 tháng 2021
10-12 60 tuổi 6 tháng 2022
1962 1-6 60 tuổi 6 tháng
7-12 60 tuổi 9 tháng 2023
1963 1-3 60 tuổi 9 tháng
4-12 61 tuổi 2024
1964 1-9 61 tuổi 3 tháng 2025
10-12 61 tuổi 6 tháng 2026
1965 1-6 61 tuổi 6 tháng
7-12 61 tuổi 9 tháng 2027
1966 1-12 62 tuổi 2028

 

Kể từ năm 2028 trở đi, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi.

Năm sinh Năm đủ tuổi nghỉ hưu
1967 2029
1968 2030
1969 2031
1970 2032
…….. ……..

 

Đối với lao động nữ

Nhóm lao động nữ sinh trong khoảng 1965 – 1975 có tuổi nghỉ hưu và năm nghỉ hưu lần lượt như sau:

Năm sinh Tháng sinh Tuổi nghỉ hưu theo quy định Năm đủ tuổi nghỉ hưu
1966 1-8 55 tuổi 4 tháng 2021
9-12 55 tuổi 8 tháng 2022
1967 1-4 55 tuổi 8 tháng
5-12 56 tuổi 2023
1968 1-8 56 tuổi 4 tháng 2024
9-12 56 tuổi 8 tháng 2025
1969 1-4 56 tuổi 8 tháng
5-12 57 tuổi 2026
1970 1-8 57 tuổi 4 tháng 2027
9-12 57 tuổi 8 tháng 2028
1971 1-4 57 tuổi 8 tháng
5-12 58 tuổi 2029
1972 1-8 58 tuổi 4 tháng 2030
9-12 58 tuổi 8 tháng 2031
1973 1-4 58 tuổi 8 tháng
5-12 59 tuổi 2032
1974 1-8 59 tuổi 4 tháng 2033
9-12 59 tuổi 8 tháng 2034
1975 1-12 60 tuổi 2035

 

Kể từ năm 2035 trở đi, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi tròn 60 tuổi.

Năm sinh Năm nghỉ hưu
1976 2036
1977 2037
1978 2038
…….. ……..

Ngoài ra, Điều 169 BLLĐ 2019 cũng cho phép một số trường hợp được nghỉ hưu sớm hoặc trễ hơn độ tuổi luật quy định nhưng không quá 05 năm, cụ thể như sau:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.