Ai được hưởng chế độ thai sản theo quy định mới nhất? Cần đáp ứng các điều kiện như thế nào và mức hưởng mà người lao động nữ được nhận là bao nhiêu. 

Chế độ thai sản là một trong các chế độ hưởng của BHXH và rất được quan tâm bởi sinh con là việc cao cả và thiêng liêng của người mẹ; phần lớn các lao động nữ sẽ ít nhất một lần được hưởng chế độ này. Vì thế, mỗi người cần hiểu các quy định để đảm lợi ích của mình. 

Quy định về chế độ thai sản được căn cứ theo Luật BHXH 58/2014; Quyết định 636/QĐ-BHXH và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ Thai sản áp dụng từ 01/01/2016. 

Theo đó, quy định như sau:

Về đối tượng được hưởng chế độ thai sản 

Những người lao động được hưởng chế độ thai sản khi là:

  • Lao động nữ đang mang thai, sinh con;
  • Lao động nữ đang mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Những người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi; 
  • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện các biện pháp triệt sản;
  •  Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con.

chế độ thai sản

Các điều kiện được hưởng theo quy định hiện hành

– Đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc khi nhận con nuôi đối với đối tượng:

+ Lao động nữ sinh con

+ Lao động nữ đang mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

– Đóng BHXH bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh con với đối tượng lao động nữ phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền.

– Lao động nữ đáp ứng đủ 1 trong 2 điều kiện trên mà chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Lưu ý: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  1. Nếu sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  2. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ:

– Tháng 1/2017, chị X chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 3/1/2017. Vì thế thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được tính là từ tháng 1/2016 đến 12/2016.

– Chị Y sinh con ngày 17/3/2017 và tháng 3/2017 có đóng BHXH. Như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được tính là tháng 4/2016 đến tháng 3/2017.

chế độ thai sản

Điều kiện lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con

– Nếu chỉ có người cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

– Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính tới thời điểm nhận con.

Quy định về mức hưởng 

Theo quy định của Luật BHXH 58/2014, lao động nữ sinh con sẽ được hưởng tiền trợ cấp thai sản 01 lần và tiền chế độ thai sản.

Cụ thể như sau:

– Tiền trợ cấp thai sản 01 lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở; tương đương 2.980.000 đồng (lương cơ sở tính từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng).

– Tiền chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc.

Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn (theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Nếu tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc sẽ bao gồm cả tháng sinh con. Thời gian 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh của bạn sẽ là từ tháng 12/2019 – tháng 5/2020.

Ví dụ, mức lương đóng BHXH của bạn vẫn là 6.500.000 đồng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh là: (6.500.000 x 6) : 6 = 6.500.000 đồng.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi; cứ mỗi con thì người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Do đó, số tiền thai sản được hưởng là 6.500.000 x 6 = 39.000.000 đồng.

Hy vọng những thông tin về điều kiện được hưởng và mức hưởng chế độ thai sản ở trên sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc cũng như bảo vệ được quyền lợi của mình. 

>>> Xem thêm: Các quy định khác về chế độ thai sản cho lao động nữ khi sinh con năm 2020