Chuyển mục đích sử dụng đất là phần đất đang sử dụng sẽ chuyển sang loại hinh đất khác mà không phải loại hình cũ. Nói cách khác là chuyển mục đích sử dụng theo yêu cầu của người sử dụng. Việc này đòi hỏi các thủ tục nhà đất phải xin phép cơ quan có thẩm quyền

 

Thu tuc nha dat
Thủ tục nhà đất chuyển mục đích sử dụng

Phân loại các loại nhóm đất

 

Điều đầu tiên để muốn chuyển mục đích sử dụng thì cần nắm rõ các nhóm loại đất. Đặt mục tiêu chuyển để sử dụng theo ý muốn của người sở hữu.Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

Nhóm 1: Nhóm đất nông nghiệp.

Đối với nhóm này được chia làm các loại như sau:

 Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; Đất trồng rừng sản xuất; Đất trồng rừng phòng hộ; Đất rừng đặc dụng; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối; Đất nông nghiệp khác

Nhóm 2: Nhóm đất phi nông nghiệp gồm: 

  • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị;
  • Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
  • Đất được sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
  • Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;
  • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
  • Đất sử dụng vào mục đích công cộng …
  • Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
  • Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
  • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
  • Đất phi nông nghiệp khác bao gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất…

Nhóm 3: Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Việc phân loại đất có vai trò quan trọng, vì trên thực tế chủ yếu tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, đất phi nông nghiệp sang đất ở (vì lợi ích của đất mang lại cao hơn) và có tiền sử dụng đất phải nộp của từng loại khi chuyển là khác nhau
Ví dụ: Anh A có mảnh đất trồng cây ăn trái nhưng ông A muốn chuyển mục đích sử dụng thành đất ở với mục đích phân lô bán. Trường hợp của ông A phải làm thủ tục chuyển đổi mục sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước sau đó mới làm thủ tục nhà đất tách thửa sau.

Thu tuc nha dat

Thủ tục nhà đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, quy định thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được tiến hành theo 4 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thủ tục nhà đất chuyển đổi

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Sổ đỏ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,..)

– Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê; bàn kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản… (nếu có/đối với tổ chức)

Bước 2: Nộp hồ sơ 

– Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Nếu hồ sơ về thủ tục nhà đất chuyển mục đích sử dụng chưa đầy đủ. Cơ quan tiếp nhận có nhiệm vụ thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung trong thời gian không quá 03 ngày.

Bước 3: Xử lý và giải quyết 

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và thẩm định thực địa; mục đích sử dụng đất. Sau đó trình UBND cấp huyện (cấp tỉnh nếu là tổ chức) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Chú ý: Trường hợp cá nhân, hộ gia đình xin chuyển mục đích đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại; dịch vụ diện tích từ 0,5 ha trở lên thì UBND cấp huyện phải trình xin phép UBND cấp tỉnh) 

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Hoàn thành thủ tục nhà đất và trả kết quả cho người dân

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cá nhân/ tổ chức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Từ 15 đến 25 ngày người sử dụng đất được nhận kết quả.

 

Thủ tục nhà đất về chuyển mục đích sử dụng đơn giản và xảy ra nhiều đối với bất động sản “sốt” hiện nay. Qua bài viết thông tin luật mong giúp ích cho các bạn đọc biết qua các thủ tục.