Giấy chứng nhận và giấy phép là bằng chứng thể hiện quyền sở hữu công ty đó. Để tìm rõ sự khác nhau cơ bản giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận. Trước hết ta nên tìm hiểu về định nghĩa, điều kiện, quyền hạn của chúng.

Giấy phép kinh doanh và chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nói theo cách dễ hiểu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký (sở kế hoạch đầu tư) cấp cho doanh nghiệp. Ghi lại những thông tin cần thiết về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn sử dụng phụ thuộc vào sự tồn tại của doanh nghiệp hay quyết định của chính chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp. Nội dung này không được thể hiện vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh là loại giấy cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn giấy phép phụ thuộc vào sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Sự Khác Nhau Của Giấy Đăng Ký Và Chứng Nhận.
Sự Khác Nhau Của Giấy Đăng Ký Và Chứng Nhận.

1. Ý nghĩa pháp lý


Ý nghĩa của 2 loại này giúp chúng ta nhìn nhận tác dụng của chung trong doanh nghiệp.

 

Giấy chứng nhận  Giấy phép kinh doanh
  • Là loại giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước. Chứng nhận công ty đó có tồn tại.
  • Là nghĩa vụ mà Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp.
  • Là sự cho phép hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Nói rõ hơn như là giấy “khai sinh” cho công ty. 
  •  Giấy phép kinh doanh được đổi khi bạn thay đổi tên công ty, địa chỉ hay người đại diện pháp luận. Nhưng vẫn căn cứ trên tờ giấy phép lần đầu.

 

2.  Về điều kiện cấp


Đối với giấy chứng nhận các ngành nghề đăng ký không bị cấm đầu tư kinh doanh (có uy định rõ ràng về các ngành hợp pháp). Tên của doanh nghiệp đặt theo đúng quy định pháp luật (không trùng tên và theo quy định pháp luật). Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ và đóng đủ lệ phí khi thành lập. 

Còn về giấy phép kinh doanh: Về  ngành, nghề pháp luật quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định (như kinh doanh thuốc lá, bán buôn sản phẩm rượu…)

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu bắt buộc  doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh các ngành, nghề cụ thể được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh. Phải có chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm và các yêu cầu tùy theo ngành nghề đăng ký.

3. Thủ tục cấp


Cả giấy phép kinh doanh hay giấy chứng nhận sau khi nộp lên lên sở kế hoạch đầu tư và sau 4-5 ngày làm việc thì thủ tục cấp bao gồm:
– Hồ sơ hợp lệ
Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
– Thẩm định, kiểm tra các điều kiện do của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.
Sau khi có những thủ tục cấp trên doanh nghiệp được sở kế hoạch đầu tư gửi giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận.
4. Thời gian tồn tại của 2 loại giấy phép

Đối với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thời hạn Do nhà đầu tư quyết định. Còn giấy phép kinh doanh là do nhà nước quyết định và thời hạn đến vài năm.

Sự Khác Nhau Của Giấy Đăng Ký Và Chứng Nhận.


Sự quan trọng của đăng ký kinh doanh qua giấy phép và giấy chứng nhận

Qua những phân biệt trên chắc bạn cũng hiểu phần nào về sự khác nhau của hai loại giấy tờ trên. Chúng cho ta thấy mỗi cái đều có quyền hạn riêng khác nhau; nhưng có 1 cái chung là khẳng định tính sở hữu doanh nghiệp.

Từ định nghĩa giấy phép kinh doanh là gì, chúng ta có thể hiểu bản chất của loại giấy tờ này chính là sự cho phép của cơ quan nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế, đồng thời cũng là quyền kinh doanh hợp pháp của công dân trên lãnh thổ Việt Nam theo cơ chế đề nghị – cấp. 

Đối với việc đăng ký kinh doanh, xin giấy phép kinh doanh thì Nhà nước hoàn toàn có quyền từ chối nếu ngành nghề mà bạn đăng ký gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội hay bị hạn chế về số lượng ngành nghề kinh doanh, mặc dù có đầy đủ hồ sơ pháp lý và tuân thủ theo đúng thủ tục xin giấy phép kinh doanh.
Thông tin luật mong rằng giúp ích cho doanh nghiệp; những người đang và sắp đăng ký kinh doanh nắm rõ các giấy tờ quan trọng cần thiết. Điều đó giúp bạn lưu giữ kỹ càng các văn bản , giấy tờ hợp lý.