Tải về HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG BÁ WEBSITE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----♦-----

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG BÁ WEBSITE

Số: ……………………

Hôm nay, vào ngày tháng      năm 2020. Chúng tôi gồm:

Bên cung cấp dịch vụ:                   :                                  (Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

 • Người đại diện                    :
 • Chức vụ                                 :
 • Địa chỉ                                   :
 • Điện thoại                             :
 • Tài khoản                              :
 • Mở tại                                    :

Bên sử dụng dịch vụ:                     :                                  (Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

 • Người đại diện                    :
 • Chức vụ                                 :
 • Địa chỉ                                   :
 • Điện thoại                             :
 • Tài khoản                              :
 • Mở tại                                    :

Bên B và Bên A cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng bá website trên công cụ tìm kiếm google với các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1. Mô tả công việc và phương thức đánh giá kết quả

Bên B thuê Bên A làm dịch vụ quảng bá website trên công cụ tìm kiếm google (Search Engine Optimization – SEO) cho website abcdxyz.net, gọi tắt là website Bên B.

Chi tiết

Bên A sẽ thực hiện các phương pháp tối ưu hóa từ khóa trên công cụ tìm kiếm cho website Bên B. Bảng danh mục từ khóa đính kèm là bộ phận không tách rời của hợp đồng này. Đây là cơ sở để hai bên đánh giá kết quả thực hiện công việc.

Phương thức đánh giá kết quả:

Khi tìm kiếm từ khóa để đánh giá, kiểm tra kết quả, Bên B cần phải viết chính xác các từ khóa đã đăng ký trong hợp đồng (phân biệt từ khóa có dấu và không dấu).

ĐIỀU 2. Nội dung chi tiết các công việc thực hiện

Các công việc sau đây mà Bên A cam kết thực hiện để quảng bá website cho Bên B:

2.1. SEO on page

 • Chọn từ khóa và sửa thẻ từ khóa
 • Tối ưu hóa nội dung trang web
 • Tối ưu hóa thẻ hình ảnh & mô tả
 • Chỉnh sửa nội dung sao cho tối ưu cho website
 • Viết thêm nội dung mới
 • Và một số kỹ thuật khác

2.2. SEO Off page

 • Đăng bài về trang Web
 • Viết bài quảng cáo về trang Web
 • Đăng trang rao vặt, forum hoặc các trang có liên quan
 • Trao đổi link
 • Viết bài giới thiệu cho Trang Web
 • Và 1 số kỹ thuật khác.

2.3. Nâng cấp website

 • Tối ưu css
 • Tối ưu javascript
 • Giảm thời gian tải trang, bật nén html,css,js,html,img,png….

ĐIỀU 3. Thời hạn hợp đồng

 • Hợp đồng có thời hạn 01 năm kể từ ngày ký.
 • Hợp đồng tự động thanh lý khi hai bên hoàn tất nghĩa vụ với nhau.
 • Một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng phải thông báo cho bên kia trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày.
 • Nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thông báo cho bên còn lại, bên tự ý chấm dứt hợp đồng phải bồi thường cho bên còn lại 15 ngày phí dịch vụ theo giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 4. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

4.1. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ gồm 2 phần:

 • Chi phí Backlink: 5.000.000 VNĐ/tháng
 • Chi phí Monitor:  8.000.000 VNĐ/tháng
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh thêm những hạng mục công việc giúp tăng hiệu quả quảng bá của Bên B, Bên A sẽ thông báo trước cho Bên B bằng các hình thức gọi điện, tin nhắn, email….
 • Bên A chỉ thực hiện các công việc ngoài hợp đồng khi có sự chấp thuận của Bên B bằng các hình thức tương tự. Chi phí phát sinh sẽ được cộng vào phí dịch vụ hàng tháng. Nếu công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài, hai bên sẽ ký tiếp phụ lục hợp đồng cho các hạng mục phát sinh.
 • Trong trường hợp một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng, phí dịch vụ sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số ngày Bên A thực hiện nghĩa vụ, 01 tháng được tính chẵn 30 ngày.

4.2. Phương thức thanh toán:

 • Chuyển khoản theo thông tin trên hợp đồng.
 • Bên B chuyển khoản cho Bên A vào ngày 5 dương lịch hàng tháng.

ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Quyền của bên B

 • Bên B có quyền đưa ra các ý tưởng, mong muốn, nguyện vọng, định hướng phát triển webvsite (đối tượng, nội dung, khu vực ảnh hưởng….) để bên B có cách thức quảng bá phù hợp.
 • Bên B có quyền thuê tổ chức thứ ba uy tín đánh giá về mặt chuyên môn, chất lượng thực hiện công việc và yêu cầu bên A điều chỉnh phù hợp. Trong trường hợp nội dung công việc khác với thỏa thuận ban đầu, hai bên sẽ đàm phán, thương lượng lại các hạng mục cần thực hiện.
 • Bên B có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo nội dung và các điều khoản đã ký kết.
 • Yêu cầu Bên A cung cấp các phương thức, công cụ cần thiết để đánh giá toàn diện, khách quan hiệu quả công việc.
 • Yêu cầu chấm dứt hợp đồng nếu bên A không thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

 • Bên B có nghĩa vụ cung cấp mã nguồn và quyền hạn quản trị website cho Bên A quản lý.
 • Bên B có nghĩa vụ thực hiện theo các tư vấn của Bên A để tối ưu hóa cấu trúc và nội dung website Bên B. Trong trường hợp Bên B đồng ý giao quyền truy nhập vào máy chủ để sửa mã nguồn của trang web thì Bên A có thể thực hiện việc chỉnh sửa mã nguồn và cấu trúc trang web.
 • Bên B có trách nhiệm thanh toán chi phí cho Bên A theo thỏa thuận tại điều 4 của hợp đồng này. Trong trường hợp có sự chậm trễ, bên B phải thanh toán thêm cho bên A lãi suất trương ứng với lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank ngắn hạn trên số tiền chậm trả.

ĐIỀU 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

6.1. Quyền của Bên A

 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B cung cấp các thông tin nội dung, cấu trúc của website Bên B để thực hiện dịch vụ.
 • Bên A phải đáp ứng các yêu cầu chỉnh sửa code cho chuẩn seo nếu Bên B không chuyên code mã nguồn của website Bên B.
 • Bên A có quyền từ chối thực hiện các công việc không có trong nội dung hợp đồng.
 • Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu Bên B cố tình không tuân thủ các kỹ thuật SEO do Bên A đưa ra hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.
 • Bên A có quyền không tiết lộ các bí mật nghề nghiệp SEO cho Bên B.

6.2. Nghĩa vụ của Bên A

 • Bên A có nghĩa vụ bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh của Bên B.
 • Bên A có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ quảng bá website của Bên B theo đúng thỏa thuận và thời gian nêu trong hợp đồng.
 • Bên A có trách nhiệm gửi thông báo kết quả đạt được với Bên B hàng tháng tới địa chỉ email Bên B cung cấp hoặc cung cấp phương tiện, cách thức để Bên B tự kiểm tra kết quả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7. Điều kiện đảm bảo

 • Bên A đảm bảo các việc sau

+ Không sử dụng seo mũ đen

+ Không sử dụng website Bên B vào mục đích khác mục đích seo

 • Nếu sau thời gian thực hiện quá 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, không có từ khóa nào lên được top thì hai Bên thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
 • Nếu Bên B nhận thấy Bên A thực hiện công việc đạt được hiệu quả tốt, hai bên sẽ thỏa thuận nâng cấp dịch vụ trên bằng phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 8. Điều khoản chung

 • Hai Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và ký kết phụ lục điều chỉnh, bổ sung. Phụ lục này là một phần không tách rời của hợp đồng.
 • Nếu không có sự đồng ý của Bên B thì Bên A không được tự ý chuyển giao nghĩa vụ, quyền lợi ghi trong hợp đồng cho pháp nhân, cá nhân khác hoặc chuyển nhượng hợp đồng. Nếu vi phạm, Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên B.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện Hợp đồng sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau, đôi Bên cùng có lợi. Nếu hai bên không thể thương lượng, hòa giải, vụ việc tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nơi nguyên đơn cư trú giải quyết. Mọi phí tổn bao gồm cả chi phí luật sư do bên thua kiện chịu.
 • Hợp đồng này được lập thành 02(hai) bản có giá trị như nhau, Bên B giữ 01 bản, Bên A giữ 01 bản,- có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A

Bên B

Tải về HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG BÁ WEBSITE