Hợp đồng mua bán xe ô tô
Hợp đồng mua bán xe ô tô cũ được cập nhật theo quy định mới nhất

Hợp đồng mua bán xe ô tô được Thongtinluat.com biên soạn đầy đủ và cập nhật mới nhất theo quy định của pháp luật hiện nay.

Một số điểm lưu ý khi lập hợp đồng mua bán xe

Hợp đồng mua bán xe cần được công chứng theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA. Bạn nên tiến hành công chứng hợp đồng tại các văn phòng hành nghề công chứng thay vì đến các UBND xã, phường nhằm tăng mức độ an toàn pháp lý.

Chiếc xe ô tô được mua bán phải là tài sản được phép giao dịch. Có nghĩa là nó không phải tài sản bị cấm, hạn chế mua bán theo điều 431 Bộ luật Dân sự 2015.

Chiếc xe cần có đầy đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết như: Giấy đăng kiểm còn hạn, Giấy đăng ký xe.

Những giấy tờ cần thiết mà bên bán cần cung cấp

Giấy đăng ký xe.

Giấy kiểm định xe.

CMND, hộ khẩu.

Nếu xe mua trong thời kỳ hôn nhân, thì phải đi cùng vợ, chồng khi công chứng và mang theo giấy đăng ký kết hôn.

Những giấy tờ cần thiết mà bên mua cần cung cấp

CMND, sổ hộ khẩu.

Các thông tin cần có về chiếc xe trong hợp đồng mua bán xe ô tô

Nhãn hiệu xe.

Số khung.

Số máy.

Ngoài ra, khi lập hợp đồng, bạn cần lưu ý các điều khoản đã được thoả thuận giữa 2 bên:

Phương thức giao nhận xe.

Thời hạn và phương thức thanh toán.

Chế độ bảo hành.

Quyền và lợi ích, cũng như trách nhiệm của 2 bên.

Tải về hợp đồng mua bán xe ô tô đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Số: ………………………

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13

Căn cứ Luật Thương Mại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11;

Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên;

Hôm nay, ngày……….tháng………năm……,tại…………………………, chúng tôi gồm có:

 

BÊN MUA     :

Sinh ngày       :

CMND/CCCD:

Cấp ngày        :

Địa chỉ           :

 

BÊN BÁN     :

Địa chỉ                       :

Đại diện         :                                                       Chức danh:

Giấy ĐKDN  :

Điện thoại                  :

Số tài khoản  :

Bên Bán đồng ý bán hàng cho Bên Mua và Bên Mua đồng ý mua hàng theo những điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây :

ĐIỀU 1 : HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG, GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG

 • Hàng hóa, số lượng, giá cả :
Loại xe Màu sơn Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thuế VAT 10%

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

Tình trạng xe
……………………………………….. …….. 01 …………… …………….. ……………. Xe đã qua sử dụng

 

Bằng chữ:…………………………………. triệu đồng chẵn (đã bao gồm VAT).

Thông tin chi tiết xe:

 • Biển số: …………………
 • Số máy:………………….
 • Số khung:………………………..
  • Chất lượng:
 • Lắp ráp tại Việt Nam theo đúng quy định chất lượng của hãng……………, xe đã qua sử dụng từ năm…………..
 • Các trang thiết bị hiện hữu của xe đúng như Bên Mua đã xem, trừ hao mòn tự nhiên.
 • Hiện trạng xe :…………..
 • Xe đảm bảo đầy đủ các giấy tờ :

+ Cà Vẹt xe gốc

+ Giấy Đăng kiểm xe gốc

+ Văn bản giải chấp tài sản (nếu có)

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Tổng giá trị chuyển nhượng: …………………….. VNĐ (Bằng chữ:………………..triệu đồng)
 • Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, không bao gồm các loại phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng, đăng ký xe.
 • Số tiền Bên Mua đã đặt cọc: …………………….. VNĐ (Bằng chữ:……………… triệu đồng)
 • Số tiền còn lại Bên Mua phải thanh toán : ……………..VNĐ (Bằng chữ:………..triệu đồng)
 • Hình thức thanh toán:

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

 • Thời gian giao xe: Dự kiến ………………………., trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Địa điểm giao xe: ………………………………………………………
 • Bên Bán sẽ giao xe trực tiếp cho Bên Mua.
 • Rủi ro đối với xe được chuyển từ Bên Bán sang Bên mua kể từ thời điểm xe được giao cho Bên Mua.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

 • Bên Bán cam kết quyền sở hữu đối với xe và giấy tờ xe, đảm bảo xe không bị tranh chấp.
 • Bên Mua có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ giá trị của Hợp đồng.
 • Quyền sở hữu xe sẽ được chuyển giao Bên Mua kể từ khi Bên Mua thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng.
 • Bên Mua chịu tất cả chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký thay tên đổi chủ theo đúng theo pháp luật hiện hành.
 • Bên Bán không chịu bất kì trách nhiệm gì về thuế, phí và lệ phí trong quá trình thực hiện hợp đồng và khi có sự thay đổi về mặt pháp lý của nhà nước.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai Bên đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin được cung cấp trong hợp đồng này.
 • Việc giao kết Hợp đồng trên tinh thần tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
 • Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng. Mọi sửa đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực khi các Bên thống nhất bằng văn bản. Các phụ lục (nếu có) là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, hai Bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết. Mọi bất đồng không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được phân xử bởi Tòa án có thẩm quyền. Bên thua kiện phải thanh toán mọi chi phí và án phí.
 • Hợp đồng tự động thanh lý sau khi các bên đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình được ghi trong hợp đồng.
 • Hợp Đồng Mua Bán này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                     ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Tải về hợp đồng mua bán xe ô tô đã qua sử dụng

Trên đây là hợp đồng mua bán xe được Thông tin Luật biên soạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tham khảo hợp đồng mua bán cho chiếc xe của các bạn.