Quy trình thực hiện Ký số/ xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

được hướng dẫn cụ thể như sau:

Chỉ định người Ký số/ xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Trong quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, việc chỉ định người ký số/xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại bước kê khai thông tin trong bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Trình tự thực hiện ký số/ xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

Đầu tiên, người thực hiện cần hoàn tất những giai đoạn đăng ký được hướng dẫn tại đây

Để tiến hành ký số/Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ mở hồ sơ cần ký, bấm nút [Ký số/ Xác thực bằng tài khoản ĐKKD] để tiến hành ký số/xác thực.

Trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng

Với trường  hợp này, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ tiến hành như sau:

 • Cắm USN token vào ổ cắm USB của máy tính;
 • Chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”;
 • Bấm nút [Xác nhận] máy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký sốcông cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ;
 • Chọn [Ký số/Xác thực bằng Tài khoản ĐKKD];
 • Nhập mã PIN;
 • Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công thì bấm  nút [Đóng].

Trường hợp hồ sơ dùng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ sẽ thực hiện các bước sau:

 • Bấm chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”; phần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn; người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản thông thường đã tạo; bấm nút [Xác nhận].

 • Hồ sơ đang trong quá trình ký sẽ có trạng thái “Đang ký”; người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem thông tin về tình trạng ký hồ sơ; bằng cách chọn khối thông tin [Người ký/Xác nhận]

 •  Khi hồ sơ đã có đầy đủ chữ ký, trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành “Đã ký”. Nếu phát hiện sai sót trong việc gán tên cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ; người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể thay đổi thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ; bấm nút [Hủy bỏ việc ký hồ sơ] và thực hiện lại bước ký lên hồ sơ từ đầu.

Lưu ý: Người nộp hồ sơ/người đăng ký chỉ có thể nộp hồ sơ khi tất cả các cá nhân có trách nhiệm ký hồ sơ đã ký vào hồ sơ.

Kiểm tra tính toàn vẹn khi ký/xác thực và tính toàn vẹn của hồ sơ và các tài liệu đính kèm được ký số đã tải lên

Các bước thực hiện: 

 • Tại khối thông tin [Người ký/Xác nhận], trong danh sách những người ký tên trên hồsơ, bấm nút [Kiểm tra nếu có thay đổi];

 • Hệ thống trả về kết quả:

+ Có thay đổi: nếu thông tin về chữ ký đã bị thay đổi trong quá trình ký hồ sơ

+ Nếu không thay đổi thì thông tin về chữ ký vẫn toàn vẹn trong quá trình ký hồ sơ.

Kiểm tra tính toàn vẹn của tài liệu đính kèm đã được ký bằng chữ ký số công cộng 

Thực hiện theo các bước:

 • Tại danh sách các chữ ký đã ký số trong tài liệu đính kèm, bấm nút [Kiểm tra nếu có thay đổi];

 • Hệ thống trả về kết quả:

+ Có thay đổi: nếu thông tin về chữ ký đã bị thay đổi trong quá trình ký hồ sơ.

+ Không thay đổi: nếu thông tin về chữ ký vẫn toàn vẹn trong quá trình ký hồ sơ.

Trên đây là hướng dẫn quy trình thực hiện Ký số/ xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; những giai đoạn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tiếp theo được trình bày cụ thể trong bài Cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử chi tiết nhất