Luật An ninh mạng được bạn hành với mục đích giúp các hoạt động trên không gian mạng được bảo đảm an toàn, lành mạnh hơn trước. Hạn chế tối đa những yếu tố, nguy cơ xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như: bị đánh cắp thông tin cá nhân; bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; bị vu khống, làm nhục, công kích bôi nhọ; loại bỏ dần các hành vi đánh bạc, cá độ, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực, mại dâm; bảo vệ chặt chẽ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng; bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài về sự quản lý, tương thích các quy định của pháp luật và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện…

Luật An ninh mạng bảo vệ quyền con người 

Khoản 1 Điều 2 của Luật An ninh mạng quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Từ quy định này có thể thấy Luật An ninh mạng trực tiếp bảo vệ các quyền con người sau: 

  • Quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ;
  • Quyền không bị can thiệp vào đời tư, gia đình, chỗ ở hoặc thư tín; 
  • Có quyền không bị xâm hại danh dự, uy tín cá nhân; 
  • Tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo; 
  • Tự do ngôn luận.

luật an ninh mạng

Một số quy định chi tiết:

Hơn nữa, Điều 16 Luật này quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật; cũng như yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng để loại bỏ các thông tin vi phạm pháp luật. 

Trường hợp cá nhân bị xâm phạm bởi hoạt động gián điệp mạng; Điều 17 quy định phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước; bí mật công tác, bí mật kinh doanh; bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng; qua đó bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng. 

Điều 19 Luật An ninh mạng cũng đã trao công cụ bảo vệ cho người dân trước hoạt động tấn công mạng, như tán phát mã độc, tấn công từ chối dịch vụ… Các công cụ được “gia cố” thêm tại Điều 26 nhằm bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu; bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông; mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu thông qua việc không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho các đối tượng này. Đồng thời yêu cầu một số doanh nghiệp nước ngoài đặt chi nhánh; văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm bảo vệ thông tin; tránh bị thu thập và lạm dụng.

luật an ninh mạng

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Trẻ em được bảo vệ đặc biệt trên không gian mạng theo quy định tại Điều 29 luật này. Trong đó, yêu cầu chủ quản hệ thống thông tin; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng; cơ quan, tổ chức, cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc; các cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng; yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền của trẻ em trên không gian mạng.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Căn cứ Điều 8 Luật An ninh mạng, các hành vi bị nghiêm cấm:

  • Sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin; phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục; mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử; đưa thông tin sai sự thật,… 
  • Thực hiện hành vi tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập; chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn; ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia,… 
  •  Sản xuất, đưa vào sử dụng các công cụ; phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông; Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin,… 
  • Chống lại hoặc cản trở các hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng; 
  • Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân để trục lợi.

Thông qua Luật An ninh mạng, tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trách nhiệm cộng đồng về an ninh mạng sẽ được tăng cường hơn, khi xác định trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. 

Chia sẻ thông tin hữu ích này với mọi người nhé!