Theo nghị định 22/2020/NĐ-CP chính phủ ban hành bổ sung cho nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016  về lệ phí môn bài. Các doanh nghiệp được miễn kê khai thuế năm đầu tiên thành lập. Đó cũng là tin vui cho những doanh nghiệp thành lập sau ngày 25/02/2020.

Các đối tượng không phải kê khai thuế môn bài năm 2020

Miễn Kê Khai Thuế Môn Bài Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
Lệ phí môn bài

Đối tượng nào được miễn thuế môn bài từ 25/02/2020?

Các đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo khoản 1 điều 1 nghị định 22/2020/NĐ-CP

 

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

 

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

 

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập


Các trường hộp miễn thuế môn bài trước ngày trước nghị định 22/2020/NĐ-CP

Nếu trường hợp của bạn thành lập trước ngày 25/02/2020 thì vẫn đóng thuế môn bài bình thường đối với doanh nghiệp. Nhưng bạn được miễn thuế môn bài với trường hợp sau:

– Hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, nhóm cá nhân hay hộ gia đình

  • Doanh thu hàng năm  từ 100 triệu đồng trở xuống
  • Sản xuất muối hay nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá
  • Không thường xuyên hoạt động, không có địa điểm kinh doanh

– Bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí

– Chi nhánh, văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

– Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Hạn nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập


Mặc dù  doanh nghiệp mới  thành lập được miễn kê khai thuế môn bài  nhưng vẫn cần nộp tờ khai thuế đúng hạn.

Tờ khai lệ phí môn bài chỉ nộp 1 lần và hạn chậm nhất là ngày 30/1 năm sau.

– Doanh nghiệp mới hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập;

 Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế môn bài và nộp tờ khai trước 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải kê khai thuế môn bài.

Còn các doanh nghiệp thành lập trước 25/02/2020 vẫn nộp lệ phí môn bài bình thường. 
Hộ gia đình; cá nhân hay nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

 

Miễn kê khai thuế môn bài
Miễn Kê Khai Thuế Môn Bài Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập

 

Để rõ hơn về thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, cùng tìm hiểu câu hỏi sau.

Hỏi: Công ty ABC thành lập vào ngày 26/03/2020 vậy thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế là khi nào?

Trả lời: Theo nghị định nghị định 22/2020/NĐ-CP, công ty ABC thành lập sau ngày 25/02/2020 đượpc miễn thuế môn bài năm đầu tiên. 

Vậy công ty ABC cần nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2021. Thời hạn nộp thuế môn bài cho công ty ABC chậm nhất ngày 30/01/2021.

 

Qua bài viết trên mong rằng thông tin luật có thể giúp kế toán nắm bắt được doanh nghiệp mình có được miễn thuế môn bài hay không. Tránh trường hợp  kê khai thuế môn bài  và nộp thuế trễ.