Các quy định về chế độ thai sản cho lao động nữ khi sinh con quy định tại Luật BHXH 58/2014; Quyết định 636/QĐ-BHXH Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành ngày 2/04/2016. 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm điều kiện để lao động nữ hưởng chế độ thai sản khi sinh con; nhận con nuôi trong các văn bản: Luật BHXH 58/2014; Quyết định 636/QĐ-BHXH và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Chế độ thai sản được hưởng theo quy định

Đối với trường hợp sinh con thông thường

–   Lao động nữ sẽ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng; trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh là không quá 2 tháng. Nếu sinh đôi trở lên, cứ mỗi con được nghỉ thêm 1 tháng. 

–   Thời gian nghỉ bao gồm nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết.

Đối với trường hợp nhận con nuôi

Chế độ thai sản được trong trường hợp nhận con nuôi thì người mẹ sẽ được nghỉ đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Với trường hợp con chết

–   Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai bị chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ còn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu.

–    Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh; nếu sau khi sinh con mà con bị chết và đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài thời gian nghỉ trước khi sinh, còn hưởng chế độ thai sản do con chết nhưng thời gian nghỉ việc không vượt quá 6 tháng; quy định cụ thể như sau:

+   Con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì người mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;

+   Con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì người mẹ được nghỉ 02 tháng từ ngày con chết; tuy nhiên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này không vượt quá 6 tháng

–    Thời gian nghỉ sẽ tính cả nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết.

Với trường hợp mẹ chết sau sinh

Trường hợp người mẹ chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con được nghỉ theo thời gian còn lại của người mẹ. Nếu không nghỉ thì ngoài tiền lương sẽ còn được hưởng tiền chế độ cho thời gian còn lại của người mẹ.

+   Nếu người cha nghỉ chăm con thì nộp hồ sơ tại đơn vị của cha.

+   Với trường hợp người cha không nghỉ chăm con thì nộp hồ sơ tại đơn vị của mẹ.

Tham khảo thêm:

chế độ thai sản

Các điều kiện lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định

Theo quy định, lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con chết sau khi sinh con nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

–    Sau khi người đó đã nghỉ ít nhất 4 tháng;

–    Phải báo trước, đồng thời được người sử dụng lao động đồng ý.

–    Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn được hưởng thêm trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định.

Quy định về mức tiền được hưởng

Cách tính mức hưởng

Mức hưởng = (Mbq6t x 100% x Số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi) + 2 lần x Lương cơ sở

Trong đó:

+    Mbq6t: là mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

+    Bắt đầu từ 01/05/2016, lương cơ sở bằng 1.210.000 đồng/tháng

+     Từ 01/07/2017, lương cơ sở bằng 1.300.000 đồng/tháng

+     Từ 01/07/2018, lương cơ sở bằng 1.390.000 đồng/tháng

Hồ sơ bao gồm

–    Mẫu C70a-HD

–    Giấy khai sinh/Chứng sinh bản sao có công chứng

Cách kê khai trên mẫu C70a-HD

Tải mẫu C70a-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH; sau đó kê khai như sau:

chế độ thai sản

Thời gian nộp hồ sơ

Theo quy định, thời gian nộp không quá 55 ngày kể từ ngày người lao động đi làm lại

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ hợp lệ thì hồ sơ phải được giải quyết. 

Trên đây là toàn bộ những quy định về chế độ thai sản cho lao động nữ khi sinh con cũng như nhận con nuôi. Hy vọng sẽ giúp được bạn giải quyết vấn đề của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

>>> Xem thêm các quy định mới tại đây