Nhiều người lao động chưa hiểu rõ về làm hồ sơ bảo hiểm và chế độ hưởng như thế nào? Cùng với việc tăng lương cơ sở từ 01/7/2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng nhiều trợ cấp khác tăng lên. Liệu người lao động có thêm quyền lợi được hưởng hay không?

Chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa có công việc mới. Nhưng không phải  điều kiện chấm dứt hợp động lao động nào cũng được hưởng  bảo hiểm thất nghiệp. Cùng thông tin luật tìm hiểu các điều kiện sau.

Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp

 1. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; trừ các trường hợp sau đây: 

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng hay hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. 

 

 1. Đã đóng BHTN từ: 

– Đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn làm việc 

–  Đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

 1. Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm
 2. Người lao động chưa tìm được việc sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; trừ các trường hợp sau đây: 

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Hay ra nước ngoài định cư hoặc đi lao động ở nước ngoài

– Thực hiện các nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

–  Người lao động chết.

Người lao động làm hố sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 • Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (nhưng không được hơn 5 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng).
 • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp  tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đóng đủ tiền bảo hiểm từ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp tiền bảo hiểm nhưng tối đa không quá 12 tháng.


Tóm lại theo công thức sau:

 

Mức hưởng trợ cấp
thất nghiệp hằng tháng   =      
Mức lương bình quân của 6
tháng liền kề có đóng bảo hiểm          x 60%
thất nghiệp trước khi thất nghiệp 

 

Ví dụ: Bà Lê Thị Hoa đóng BHTN 52 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 5.000.000 đồng. Thời gian được hưởng BHTN của bà Hoa là 

Từ 36 tháng BHTN đầu tiên => được hưởng 3 tháng trợ cấp; Và 12 tháng BHTN tiếp theo => được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp. Số tháng còn dư là 4 tháng BHTN => cộng dồn vào lần hưởng BHTN sau. Mức hưởng trợ cấp TN hàng tháng của ông A là: 5.000.000đ x 60% = 3.000.000đ


Lưu ý: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm. 

Quyền lợi người lao động

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do DN quyết định ngày  06/03/2020. Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần  lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.
Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp như sau

* Đối với người thực hiện chế độ tiền lương  Nhà nước quy định

 • Từ 01/01/2020; mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng ⇒  mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.
 • Từ 01/7/2020; mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng ⇒  mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu đồng/tháng.

* Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao độ  ng quyết định

 • Mức lương tối thiểu vùng của vùng Ilà  4,42 triệu đồng/tháng. Nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 4,42 triệu đồng/tháng = 22,1 triệu đồng/tháng.
 • Còn vùng II lương tối thiểu là 3,92 triệu đồng/tháng. Nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,92 triệu đồng/tháng = 19,6 triệu đồng/tháng.
 •  Vùng III là 3,43 triệu đồng/tháng. Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,43 triệu đồng/tháng = 17,15 triệu đồng/tháng.
 • Và cuối cùng mức tối thiểu vùng IV là 3,07 triệu đồng/tháng.  Nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,07 triệu đồng/tháng = 15,35 triệu đồng/tháng.

Tìm hiểu chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động không bị mất quyền lợi của mình. Hy vọng qua bài viết trên giúp ích được người lao động và doanh nghiệp. Tìm hiểu rõ  các chế độ bảo hiểm.