Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc; người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định. Vậy hồ sơ hay thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những gì?

Bao hiem that nghiep
Thủ tục và quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

 Sau khi người lao động nghỉ việc và đang trong thời gian tìm việc mới nhưng chưa có. Người lao động đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cần biết những hồ sơ sau đây.
Các yêu cầu trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Đơn đề nghị hưởng TCTN (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật cho thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt.
 • Sổ Bảo hiểm xã hiểm
 • 2 ảnh 3 x 4
 • Chứng minh thư hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu

Các bước làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 1. Nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời hạn 3 tháng bắt đầu từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động; người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi người lao động muốn nhận TCTN.

Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ; người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thì thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ; TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả tiền trợ cấp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động không được hưởng TCTN thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm tính hưởng TCTN: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Trong vòng 5 ngày làm việc bắt đầu từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp. Cơ quan bảo hiểm tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu kèm theo thẻ BHYT cho người lao động.

Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp  trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp của người lao động.

Ví dụ: Ngày 1/11/2019 anh Trần Văn A nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm giới thiệu việc làm. Ngày 20/11/2019 TT GTVL ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì:

 • Ngày bắt đầu tính hưởng TCTN là 16/11/2019
 • Ngày chi trả TCTN tháng đầu của cơ quan BHXH: Từ 20 – 25/11/2019
 • Ngày chi trả TCTN tháng thứ 2: Từ 16/12 – 27/12/2019
 • Ngày chi trả TCTN tháng thứ 3: Từ 16/01/2020 – 27/01/2020

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Hàng tháng người lao động bắt buộc phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng lịch hẹn.

Bao hiem that nghiep
Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp nào được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH. Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì các trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tóm tắt như sau:

Trường hợp 1: Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày trong phiếu hẹn trả kết quả. Nếu người lao động không đến nhận quyết định thì được coi là không có nhu cầu hưởng Trợ cấp.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Trường hợp 2: Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng theo quyết định hưởng trợ cấp. Nhưng người lao động không đến nhận tiền hay không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp.  Thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp 3: Người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng; những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN. Cho lần hưởng TCTN tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng.Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Các trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

 • Tìm được việc làm;
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tòa án tuyên bố mất tích;
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Như vậy, đối với các trường hợp nêu trên thì khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu thời gian hưởng

Thời gian tham gia BHTN, hoặc tháng lẻ của lần hưởng trước mà chưa hưởng trợ cấp thì sẽ được bảo lưu. Thời gian đã hưởng chế độ BHTN sẽ bị trừ đi và được tính như sau. Mỗi tháng hưởng tương ứng với 12 tháng đã đóng BHTN. Thông tin luật tin chắc mang lại thông tin bổ ích đến các bạn.