mẫu đơn ly hôn thuận tình

Mẫu đơn ly hôn mới nhất hiện nay

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được thongtinluat biên soạn dựa trên Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc Dân sự. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu đơn này tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.
hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán

Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán

Hợp đồng nguyên tắc hay hợp đồng khung là một thỏa thuận chung được lập ra nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của các bên khi tiến hành giao dịch nhiều lần tại nhiều thời điểm khác nhau. Hợp đồng nguyên tắc chứa các điều khoản cơ bản mà hai bên đã thống nhất và không thay đổi suốt quá trình trình thực hiện hợp đồng. Đây cũng là nền tảng, cơ sở trong việc giải quyết tranh chấp. Đi kèm hợp đồng nguyên tắc là các phụ lục, phụ đính, đơn đặt hàng thể hiện chi tiết nhu cầu, khả năng đáp ứng của các bên và thông tin liên quan đến hàng hóa như tên, số lượng, giá cả, thông số kỹ thuật, thời gian giao hàng….