Hơp đồng đặt cọc ô tô

Hợp đồng đặt cọc mua xe ô tô

Hợp đồng đặt cọc mua xe ô tô được Thông tin Luật biên soạn và tổng hợp theo các quy định mới nhất và phù hợp với pháp luật hiện hành. Hy vọng có thể giúp ích được cho người đọc trong công việc cũng như cuộc sống.
Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe

Khi kết thúc việc thuê xe trước thời hạn đã được giao kết trong hợp đồng. Cả bên thuê và bên cho thuê đều nên lập biên bản thanh lý hợp đồng. Điều này giúp chứng tỏ rằng cả 2 bên đều đồng thuận việc chấm dứt hợp đồng thuê xe trước thời hạn, tránh khỏi các rắc rối sau này nếu có. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe được Thông tin Luật biên soạn chi tiết theo quy định pháp luật mới nhất.
Mua bán hóa đơn là gì?

Mua bán hóa đơn

Vì sao doanh nghiệp phải đi mua hóa đơn? Một Doanh nghiệp có thể lấy nguồn hóa đơn ở đâu để bán cho doanh nghiệp khác? Có phải mọi hóa đơn đều có giá trị hạch toán? Cách phòng tránh khi thực hiện các giao dịch này? Sau đây thongtinluat xin giải đáp tất cả vấn đề trên.